SOLUTIONS FOR TOMORROW NÄRVARAR PÅ VÄXJÖ LAKERS HEMMAARENA

I samband med match mellan Växjö Lakers och Frölunda Indians i Swedish Hockey League, presenterade Solutions for tomorrow idag på Växjö Lakers hemmaarena den mobila röntgenenheten !M1, som utvecklas och produceras i Väckelsång.

“Detta är ett annorlunda och innovativt sätt för oss att visa upp vår produkt”, säger Mattias Guldstrand, CEO. “Närvaron på arenan och den annonsering vi gör på plats är en möjlighet för oss att stärka vårt varumärke lokalt, men även att visa upp oss som arbetsgivare. Vi är en lokal startup inom ett framtidsområde med stark teknisk anknytning, och vår målsättning är att drivna, teknikmedvetna och kunniga personer i närområdet ska känna till vårt företag som potentiell arbetsgivare.”

Om oss

Solutions for tomorrow är ett medicinteknikbolag som utvecklar banbrytande produkter för att i grunden förändra hur röntgen används i dagens samhälle, både för patienter och vårdgivare. Våra innovativa mobila röntgenenheter drivs av en unik egenutvecklad batteriteknik, X-Tech Cell®.

Genom att kombinera revolutionerande batteriteknik med modern design, innovation och med människan i fokus, skapar Solution for tomorrow’s passionerade och engagerade team det vi definierar som äkta mobilitet inom röntgen – True X-ray MobilityTM.

Vi brinner för uppgiften och vår vision är möjliggöra mobil röntgen av högsta kvalitet för alla människor överallt, även för dem som inte själva kan ta sig till sjukhus eller som idag inte alls har tillgång till röntgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FÖLJ OSS:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW INTRODUCERAR TRUE X-RAY MOBILITY PÅ “RÖNTGENVECKAN”, DEN ÅRLIGA KONGRESSEN SOM ANORDNAS AV SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI

Solutions for tomorrow introducerade idag TrueX-ray Mobility™ på Röntgenveckan, den årliga kongressen som anordnas av svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kongressen har över 1500 deltagare och många kända gästföreläsare.

“Vi är väldigt nöjda över möjligheten att kunna introducera vår innovativa produkt just på Röntgenveckan”, säger Mattias Guldstrand, CEO. “Vi känner verkligen att årets teman för kongressen, radiologins framtid och multidimensionell radiologi, ligger helt i linje med vår vision, vilken är att utveckla banbrytande produkter som möjliggör framtidens sjukvård genom att ta röntgen till patienten, inte tvärtom”.

Om oss

Solutions for tomorrow är ett medicinteknikbolag som utvecklar banbrytande produkter för att i grunden förändra hur röntgen används i dagens samhälle, både för patienter och vårdgivare. Våra innovativa mobila röntgenenheter drivs av en unik egenutvecklad batteriteknik, X-Tech Cell®.

Genom att kombinera revolutionerande batteriteknik med modern design, innovation och med människan i fokus, skapar Solution for tomorrow’s passionerade och engagerade team det vi definierar som äkta mobilitet inom röntgen – True X-ray MobilityTM.

Vi brinner för uppgiften och vår vision är möjliggöra mobil röntgen av högsta kvalitet för alla människor överallt, även för dem som inte själva kan ta sig till sjukhus eller som idag inte alls har tillgång till röntgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FÖLJ OSS:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW INTRODUCES TRUE X-RAY MOBILITY AT “RÖNTGENVECKAN”, THE ANNUAL CONGRESS ORGANIZED BY THE SWEDISH SOCIETY OF RADIOLOGY

Solutions for tomorrow today introduced TrueX-ray Mobility at the Annual Congress organized by the Swedish Society of Radiology. The Congress hosts prominent speakers both from national as well as international hospitals and institutions, such as the Mayo Clinic and Yale University, and has over 1 500 delegates visiting the congress and the technical exhibition.

“We are extremely pleased to be able to introduce our innovative product at the Radiology Week”, comments Mattias Guldstrand, CEO. “We also feel that the themes for this year’s event, The Future of Radiology and Multidimensional Radiology are perfectly aligned with our vision, which is about being a disruptor when it comes to healthcare by taking radiology to the patient.”

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW WINS DAGENS INDUSTRI’S AWARD “GASELLSPRÅNGET”

On May 16, 2018, Solutions for Tomorrow won “DI Gasellsprånget” in Gothenburg, Sweden.

Swedien’s leading business and financial publication Dagens Industri annually hosts “DI Gasellsprånget”, awarding the fastest growing companies in Sweden. An expert jury designates the winners based on their potential to become a “Supergasell” – the fastest growing company in Sweden within a 5-year span.

“We are very proud to have been designated as winners of this prestigious award”, comments Mattias Guldstrand, CEO of Solutions for Tomorrow. “This is a fantastic recognition for all the work and passion that the Solutions team have made in creating our revolutionary product, and shows our growth potential for the future”.

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW TECKNAR AVTAL VÄRT 23 MILJONER MED REGION SKÅNE

Region Skåne har valt Solutions for tomorrow som leverantör av mobila röntgenenheter för bildtagning av patienter i säng och på pediatriska- och neonatalvårdenheter för fri placering inom Region Skåne. Kontraktet, som är värt 23 miljoner kronor gäller i minst två år med möjlig förlängning upp till fyra år.

Mattias Guldstrand, VD, kommenterar: ”Genom vårt arbete tillsammans med Region Skåne kommer vi att stödja regionen i dess arbete med att bygga framtidens sjukvård. Vi är mycket stolta över att ha blivit tilldelade detta kontrakt som enligt vår information är det största i Europa i sitt slag”.

Om oss

Solutions for tomorrow är ett medicinteknikbolag som utvecklar banbrytande produkter för att i grunden förändra hur röntgen används i dagens samhälle, både för patienter och vårdgivare. Våra innovativa mobila röntgenenheter drivs av en unik egenutvecklad batteriteknik, X-Tech Cell®.

Genom att kombinera revolutionerande batteriteknik med modern design, innovation och med människan i fokus, skapar Solution for tomorrow’s passionerade och engagerade team det vi definierar som äkta mobilitet inom röntgen – True X-ray MobilityTM.

Vi brinner för uppgiften och vår vision är möjliggöra mobil röntgen av högsta kvalitet för alla människor överallt, även för dem som inte själva kan ta sig till sjukhus eller som idag inte alls har tillgång till röntgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FÖLJ OSS:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

REGION SKÅNE AWARDS MOBILE X-RAY CONTRACT TO SOLUTIONS FOR TOMORROW

The Swedish Region of Skåne has selected Solutions for Tomorrow to provide the entire region with mobile X-ray units for the paediatric and neonatal care units in the hospitals of the region. The contract is valid for at least two years, and can be extended to four years.

Mattias Guldstrand, CEO, says: “Through our work together with Region Skåne, we will support the region in building the healthcare of the future. We are extremely proud to have been awarded this contract which to our knowledge is the biggest in Europe so far”.

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW PARTNERS WITH BUSINESS SWEDEN AT SWERAD 2018

SWERAD 2018

Solutions for tomorrow participated as a partner at SWERAD 2018, an event organised by Business Sweden in conjunction with the European Congress of Radiology, which takes place in Vienna, Austria.

Solutions for tomorrow hosted the part of the event titled “New Generation in Mobile DR, and had invited Chef Radiographer Johnny Fugl Madelung from Rigshospital in Copenhagen, Denmark to present the case study.

“We are extremely proud to have Johnny Fugl Madelung from one of the Scandinavians’ leading hospitals as our guest speaker at Business Sweden SWERAD 2018”, commented Mattias Guldstrand, CEO. “The event is a unique opportunity for us to showcase our company to key radiology opinion leaders from the European radiology industry, as well as to the top management from the participating companies and delivers on our strategic objective of building awareness for our product offering throughout Europe and beyond”.

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

REPORTAGE AV ÅRSKURS 5

I juni 2017 besökte elever från årskurs 5 på Väckelsångskolan Solutions for tomorrow för ett reportage om verksamheten. Under besöket utfördes rundvandring, intervjuer med de anställda samt fotografering.

Reportaget, med foton från besöket, kan läsas i följande pdf


Reportage om Solutions for tomorrow av årskurs 5

Om oss

Solutions for tomorrow är ett medicinteknikbolag som utvecklar banbrytande produkter för att i grunden förändra hur röntgen används i dagens samhälle, både för patienter och vårdgivare. Våra innovativa mobila röntgenenheter drivs av en unik egenutvecklad batteriteknik, X-Tech Cell®.

Genom att kombinera revolutionerande batteriteknik med modern design, innovation och med människan i fokus, skapar Solution for tomorrow’s passionerade och engagerade team det vi definierar som äkta mobilitet inom röntgen – True X-ray MobilityTM.

Vi brinner för uppgiften och vår vision är möjliggöra mobil röntgen av högsta kvalitet för alla människor överallt, även för dem som inte själva kan ta sig till sjukhus eller som idag inte alls har tillgång till röntgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FÖLJ OSS:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW MEET SWEDISH PRIME MINISTER STEFAN LÖFVEN FOR A SECOND TIME

Today Solutions for tomorrow met with Swedish Prime Minister Stefan Löfven for a second time. The meeting took place at Linnéuniversitetet in Växjö, Sweden and the purpose of the visit from the Prime Minister was to meet with a company that the Government views as a successful innovation effort, where advisory programs and financial support has enabled Solutions for tomorrow to develop a technologically advanced product that is ready for export globally.

“We are extremely proud to have been given the opportunity to meet with the Prime Minister for the second time” says Mattias Guldstrand, CEO. “The meeting with the Prime Minister provided the perfect occasion to showcase what we have been able to develop, both in terms of product development as well as commercially, and we hope that our experience can be viewed as useful by other Swedish startups and entrepreneurs.”

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/

SOLUTIONS FOR TOMORROW APPOINTED WINNERS IN THE GO GLOBAL MEDTECH PROGRAM

At the Go Global Medtech finale, a program organized by STING in order to help companies develop an internationalization plan, Solutions for Tomorrow was selected as the company with the best strategy for global expansion. The jury consisted of experienced people from the medtech industry.

“It is a huge honour to receive such encouragement from an experienced jury. Now our next milestone is to get our machines CE certified. Then we will take the big step from product development to production and international sales”, says Mattias Guldstrand, CEO of Solutions for Tomorrow, after receiving the cheque for consulting services in Business Sweden along with a one year membership in the Swedish Medtech Association.

“It is quite unique to be invited into a room where the other experienced players share their knowledge. The experiences shared were absolutely invaluable. In addition, you get amazing lectures. The Go Global program is very well organized”, said Mattias Guldstrand.

The Go Global Medtech program was funded by Almi and Vinnova.

The jury’s winner motivation: Solutions for Tomorrow addresses a clear need on a mature market. The team has a great knowledge of the market and has chosen an excellent and cost effective strategy to approach it. The project has been validated by a large and concrete order from a key collaborative partner.

About us

Solutions for tomorrow is a med-tech company that is creating revolutionary products that change the X-ray experience for caregivers and patients. Our innovative, state-of-the-art mobile X-ray units operates on cutting-edge battery technology developed in-house: X-Tech Cell®.

By combining revolutionary battery technology with sleek design, user focus and the passion and commitment from the Solutions for tomorrow team, we deliver True X-ray MobilityTM, a small and light X-ray unit that is more mobile than ever. By removing limitations and acting as disruptors, our vision is to enable mobile X-ray of outstanding quality to all those in need – not just in hospitals but also to those who can’t get to a hospital, or that don’t have access to X-ray at all.

For further information, please contact:
Mattias Guldstrand, CEO, +46 10 456 45 01

FOLLOW US:
https://www.facebook.com/solutions.for.tomorrow/
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-tomorrow-ab/